otpad značenje

otpad, svaka tvar koja nastaje kao sporedan proizvod nekoga proizvodnog postupka ili djelatnosti, uključujući kućne i gradske djelatnosti, ili proizvod kojemu je prestala uporabna vrijednost. Opasni o., tvar koja svojim fizikalnim (viskoznošću, radijacijom) ili kemijsko-biol. svojstvima (toksičnošću, mutagenim djelovanjem) može ugroziti život ljudi, životinja ili bilja, ako nije odložen tako da ne može djelovati na okolinu.