Oton značenje

Oton, Marko Salvije (32–69), rim. car; na vlast došao urotom protiv cara Galbe (69).