otapala značenje

otapala, tekućine koje otapaju različite tvari stvarajući otopine. Najobičnije je otapalo voda; za otapanje masti, ulja, smola, kaučuka, celuloznih derivata i sl. primjenjuje se velik broj org. otapala (alkoholi, esteri, ugljikovodici, aceton, trikloretilen, eter, kloroform, benzen i homolozi).