Ostwald značenje

Ostwald, Wolfgang (1883–1944), njem. kemičar; jedan od osnivača koloidne kemije; postavio sistematiku koloida, konstruirao viskozimetar; bavio se ultrafiltracijom, flotacijom, elektroforezom, adsorpcijom.