osobni dozimetar značenje

osobni dozimetar, instrument za mjerenje ukupne doze ionizirajućega zračenja; nose ga osobe koje su u svom radu ozračene ili bi to mogle biti, a stalnim se nadzorom s pomoću o. d. prati stupanj njihove ozračenosti.