osjetilo, mjerno značenje

osjetilo, mjerno, dio mjerila koji osjeća promjene mjerene fizikalne i kem. veličine i pretvara ih u signal prikladan za mjerenje, zapisivanje ili reguliranje.