osiguranje značenje

osiguranje, pravni odnos zasnovan ugovorom, pri kojemu se jedna stranka (osiguratelj) obvezuje da će drugoj (osiguraniku) nadoknaditi štetu, ili isplatiti određenu svotu novca, ako nastupi događaj zbog kojega je o. zasnovano. O. je imovinsko i osobno, a kao posebno izdvaja se transportno osiguranje.