Osborn značenje

Osborn, Max (1870–1946), njem. povjesničar umjetnosti. Umjetnost rokokoa; Povijest umjetnosti.