osaljenje značenje

osaljenje (lipomatoza), nagomilavanje sala u vezivnom tkivu, odn. u pojedinim organima zbog preobilna uzimanja hrane, nedovoljne fiz. aktivnosti, endokrinih poremećaja (npr. o. srca, jetre).