ortoškriljevci značenje

ortoškriljevci (grč.+hrv.), metamorfne stijene nastale metamorfozom eruptivnih stijena.