orlovi značenje

orlovi (Aquila), rod grabežljivih ptica sokolovki; najveći suri o. (A. chrysaëtos), stanovnik eur. i az. planina; ostale vrste: o. krstaš (A. heleica), o. kliktaš (A. pomarina).