Orlov značenje

Orlov, Aleksej Grigorjevič (1737–1808), rus. vojskovođa i admiral. S bratom Grigorijem sudjeluje u dvorskom prevratu 1762. kojim Katarina II. Velika dolazi na vlast. U Rus.-tur. ratu (1768–74) zapovjednik rus. mornarice koja je pobijedila Osmanlije kraj Çeşme.