Orléans značenje

Orléans, upravno središte adm. regije Centre i dep. Loiret, na rijeci Loiri, sr. Francuska; 116 559 st. Got. katedrala iz 13–18. st., gradska vijećnica iz 16. st. Sveuč. (osn. 1305., obnovljeno 1961). Metalna, elektrotehn., elektronska, farmaceutska, prehr. ind.; podrumarstvo. – Rim. Civitas Aureliani. U 10. i 11. st. rezidencija kraljeva iz dinastije Kapetovića (Capet); od 1344. sjedište orleanskih vojvoda. 1429. Jeanne d’arc oslobodila ga engl. opsade, što je dovelo do prekretnice u Stogodišnjem ratu.