Örkény značenje

Örkény, István (1912–79), madž. prozaik i dramatičar; intelektualni pisac koji se služi elementima groteske, jedan od predstavnika drame apsurda. Jednominutne novele; Tótovi; Igra mačaka.