Orhan značenje

Orhan (1279–1359), osmanlijski emir-sultan od 1326., sin i nasljednik Osmana I; proveo organizaciju Osmanlijskoga Carstva, vjerojatno bio organizator janjičara.