organ značenje

organ (grč.). 1. Dio čovječjega, životinjskog ili biljnog organizma koji ima svoju posebnu životnu funkciju, oblik, određeno mjesto, građu i razvojni tijek (npr. mozak, srce, koža, list, korijen). 2. Pojedinac, zajednica ili ustanova koji obavljaju određene funkcije od općega interesa na području društvenoga ili drž. života. 3. Novine ili periodično izdanje kakve stranke, saveza, staleža; glasilo. 4. Ljudski glas s obzirom na boju, intenzitet ili dijapazon (npr. taman, voluminozan o.).