Orellana značenje

Orellana, Francisco de (1511–46), španj. osvajač; prvi se 1541. spustio Amazonom od utoka rijeke Napo do ušća Amazone u Atlantski ocean.