Oreade značenje

Oreade, grč. mit, gorske nimfe; nose imena prema pojedinim gorama.