ordinarijat značenje

ordinarijat (lat.), u Kat. crkvi, ured osobe koja obnaša višu crkvenu jurisdikciju, osobito biskupska kurija, kojoj je predstavnik sam biskup; Vojni ordinarijat, prema kanonskomu zakoniku Kat. crkve, personalna biskupija kojoj je na čelu vojni ordinarij. U Hrvatskoj osnovan 1997. radi skrbi za kat. vjernike pripadnike oružanih i redarstvenih snaga te za njihove obitelji.