ordalije značenje

ordalije (srednjovj. lat. iz anglosaskoga), u starogerm. pravima, naziv za božje sudove.