opsidijan značenje

opsidijan (lat.), vulkansko staklo, staklasta, amorfna eruptivna stijena, tamnosmeđe do crne boje, po kem. sastavu odgovara granitu; u kameno doba koristio se za izradbu oruđa i oružja (noževi, koplja).