opservacija značenje

opservacija (lat.). 1. Opažanje, motrenje, promatranje. 2. med promatranje simptoma i razvoja neke bolesti. Kratica in obs (in observatione: u promatranju) znači da dijagnoza još nije postavljena. 3. Primjedba; prigovor.