opozicija značenje

opozicija (lat.). 1. → oporba. 2. U logici, odnos između dvaju usporedljivih ali nespojivih pojmova koji mogu biti kontradiktorni, kontrarni i koordinirani; opreka. 3. lingv odnos između dvaju jezičnih elemenata koji se isključuju na istoj točki izraza (između dvaju fonema) ili u istom dijelu izričaja (dvaju monema, morfema; opreka), ili se pak nalaze na suprotnim polovima po značenju (npr. toplo– hladno; suprotnost). 4. astr položaj dvaju nebeskih tijela, kojima se duljine u ekliptičkom koordinatnom sustavu razlikuju za 180°.