opći broj značenje

opći broj, bilo koji broj; u algebri se prikazuje nekim slovom (npr. a, m).