opažanje značenje

opažanje, filoz sustavno i kritičko promatranje nekoga predmeta ili zbivanja radi njegova znanstvenoga registriranja i tumačenja; osnovna je metoda velikoga broja empirijskih znanosti; u psihologiji se primjenjuje dvojako: kao samoopažanje (→ introspekcija) i kao objektivno opažanje.