opat značenje

opat (lat. iz aramejskoga abba: otac), glavar samostana nekih kat. crkvenih redova (benediktinaca, cistercita, trapista); obično biran doživotno, izravno odgovoran papi.