opal značenje

opal (sanskrt. preko grč.), amorfni mineral, hidratizirani silicijev dioksid, SiO2·H2O; javlja se u mnogo različito obojenih vrsta (hidrofan, dragi o., vatreni o., hijalit, prazopal, jaspopal); neki o. bruse se kao drago kamenje.