ontologija značenje

ontologija (grč.), filoz. disciplina, učenje o bitku i o njegovim općim, fundamentalnim i konstitutivnim određenjima; → bitak.