onto- značenje

onto- (grč.), predmetak u složenicama: koji se odnosi na biće, bitak, postojanje.