Onon značenje

Onon, rijeka u SI Mongoliji i Rusiji; duga 1032 km. Natapanje.