onomastika značenje

onomastika (grč.), znanost o imenima; grana lingvistike koja proučava narav, tvorbu, nastanak, raširenost i povijest vlastitih imena. Dijeli se na toponomastiku (o geogr. nazivlju) i antroponimiju (o ljudskim imenima).