onkoliti značenje

onkoliti (grč.), male, različito oblikovane, koncentrične, laminirane vapnenačke strukture u sedimentnim stijenama veličine do 10 cm u promjeru.