omjer značenje

omjer, usporedba veličina dvaju brojeva a : b čiji rezultat izražava koliko je puta a veće od b.