omekšivači značenje

omekšivači, kem. tvari koje se dodaju umjetnim smolama radi dobivanja mekanih i elastičnih plastičnih masa, ili lakovima radi bolje elastičnosti (npr. esteri ftalne, fosforne i adipinske kiseline).