oltar značenje

oltar (lat.), žrtvenik; kultni objekt koji služi za prinošenje žrtava božanstvu; javlja se u hramovima Egipćana, Izraelaca, Grka, Rimljana; u kršćanstvu u obliku stola, kamene ploče, bloka ili sarkofaga.