Olson značenje

Olson, Charles (1910–70), am. pjesnik; blizak E. Poundu i W. C. Williamsu. Njegova pjesma Projektivni stih (1950) predstavlja manifest pokreta Black Mountain; zagovara dinamičku energiju riječi i fraza nasuprot dominaciji sintakse, rime i metra. Daljine; Maximus: pjesme.