olovo značenje

olovo (Pb, plumbum), kem. element, at. br. 82, rel. at. masa 207,19; plavičasto-siv mekani metal, rel. gustoće 11,34, tališta 327,4 °C; proizvodi se iz galenita, iz kojega prženjem nastaje oksid, a taj se reducira ugljenom; iza željeza i cinka o. je najjeftiniji tehn. metal; služi za akumulatore, olovne komore, cijevi, za zaštitu od radioaktivnoga zračenja, za izradbu legura niskoga tališta. Spojevi: olovni tetraoksid Pb3O4 (→ minij); olovni (I) oksid PbO; olovna gleđa, žuti ili crveni prah, služi za pravljenje olovnoga stakla, firnisa i u keramici; olovni karbonat PbCO3, kuhanjem u vodenoj suspenziji prelazi u bazični olovni karbonat, važno pigmentno bojilo (olovno bjelilo); olovni sulfat PbSO4, u prirodi kao anglezit, služi za pravljenje firnisa i kao bijela boja; olovni acetat (CH3COO)2Pb, olovni šećer, bijeli kristali slatka okusa, služi u tekst. industriji i u kem. laboratorijima.