Olomouc značenje

Olomouc, grad u Moravskoj, Češka; 102 600 st. Sveuč. (osn. 1569); dvorac i got. katedrala iz 12. st., vijećnica iz 13. st. čeličana; strojogradnja. – Od 1314. do 17. st. gl. grad Moravske. Ondje su sklopljeni ugovori između Vladislava Jagelovića i Matijaša Korvina (1478), te Austrije i Pruske (1850).