-ol značenje

-ol, nastavak kojim u kem. nomenklaturi završavaju imena alkohola i fenola (npr. etanol, glicerol, timol).