okta značenje

okta, u akustici, brojčana (logaritamska) jedinica apsolutne razine visine tona, prema referentnom tonu frekvencije 125 Hz (→ interval, frekvencijski).