oksitona značenje

oksitona (grč.), lingv riječ s oštrim naglaskom (akutom) na zadnjem slogu; → baritona.