oksalna kiselina značenje

oksalna kiselina, dvobazična org. kiselina (COOH)2·2H2O, bezbojni kristali topljivi u vodi; dolazi u mnogim biljkama; služi u bojadisarstvu, kožarstvu, za uklanjanje mrlja od rđe.