okno značenje

okno, rud okomit ili kos jamski objekt između površine i podzemnih dijelova rudnika, služi za istražne radove (istražno okno), ili kao izvozno okno za prijevoz ljudi i opreme, izvoz otkopane sirovine te za dovod i odvod zraka.