oka značenje

oka (tur. iz arap.), naziv mnogih starih jedinica obujma i mase, npr. turska ili stara oka ≈ 1,282 L, bečka ili nova oka ≈ 1,415 L (→ pinta).