Ojeda značenje

Ojeda (Hojeda), Alonso de (1466–1515), španj. pomorac; pratilac K. Kolumba na drugom putovanju u Ameriku (1493); s A. Vespuccijem istraživao S obalu Južne Amerike.