Ohm značenje

Ohm, Georg Simon (1787–1854), njem. fizičar; istraživanja iz područja magnetizma i elektriciteta; otkrio zakon koji je po njemu prozvan Ohmovim zakonom: jakost struje u vodiču proporcionalna je naponu, a obrnuto proporcionalna otporu.