Ohlin značenje

Ohlin, Bertil (1899–1979), šved. ekonomist i političar. S J. E. Meadom 1977. dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju, za doprinos teoriji međunarodne trgovine i kretanja kapitala. Međuregionalna i međunarodna trgovina.