odvozište značenje

odvozište, prostor oko vrha rudničkoga okna za prihvat i otpremu otkopane sirovine, ponekad i jalovine.