odgoj. značenje

odgoj. 1. Pedagoški pojam kojim se označuje komuniciranje između nastavnika i učenika radi ostvarivanja učenikovih maksimalnih mogućnosti. 2. Najvažniji dio procesa socijalizacije pojedinca, u kojemu se on nastoji dovesti do stanja spoznaje i svjesnoga prihvaćanja vrijednosti nužnih za život u (društv.) zajednici.