obojeni metali značenje

obojeni metali, teški metali, osim željeza, mangana i njihovih legura (čelika). Tehnički najvažniji: bakar, olovo, kositar, nikal i cink.